Raport o stanie Dzierżoniowa za 2020 rok

Panorama Dzierżoniowa w pochmurny dzień, na zdjęciu napis - Raport o Stanie Miasta
Fot: UM Dzierżoniów

Burmistrz Dzierżoniowa złożył do rady Raport o Stanie Miasta za 2020 rok. To jeden z elementów koniecznych do udzielenia absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu ale też obraz naszego miasta w ubiegłym roku.

Raport zawiera najważniejsze informacje o społecznej i gospodarczej kondycji Dzierżoniowa i o działaniach całego dzierżoniowskiego samorządu. Znajdują się w nim najistotniejsze dane m.in. o finansach, wykonanych inwestycjach, ale też o podejściu do zarządzania miastem. W poszczególnych rozdziałach znajdziemy informacje o tym, co widoczne dla nas wszystkich, ale też opisy mniej widocznych, jednak ważnych działań i ich efektów. Raport konstruowany jest w sposób umożliwiający porównanie najnowszych danych z latami poprzednimi – mówi Dariusz Kucharski, burmistrz Dzierżoniowa.

W tym roku raport przygotowano także formie dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami.

Podczas najbliżej sesji sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa, która odbędzie się w formie wideokonferencji, przeprowadzona zostanie debata nad Raportem o Stanie Miasta Dzierżoniowa, w której mogą zabierać głos mieszkańcy. W dniu sesji w Sali Rycerskiej dzierżoniowskiego ratusza przygotowane będzie stanowisko komputerowe umożliwiające uczestnictwo w sesji zdalnej.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15. Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie poparte podpisami co najmniej 50 osób należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, w godzinach pracy urzędu, lub w wersji elektronicznej na adres mailowy: krmatum [dot] dzierzoniow [dot] pl.

Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej do 28 maja (piątek) 2021 roku do godz. 13:00.