Gospodarka odpadami

Za odbiór i unieszkodliwianie odpadów powstających w naszych mieszkaniach odpowiada miasto. Sklepy, zakłady usługowe, zakłady przemysłowe, szkoły itp., obowiązują indywidualne umowę z odbiorcą odpadów. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje o przepisach związanych z nową ustawą, prawidłowym sposobie segregacji odpadów, miejscu, do którego możemy przywieźć odpady wielkogabarytowe oraz poradniki dotyczące oszczędnego gospodarowania nośnikami energii.