Ksiądz Prałat Stanisław Majda
Ksiądz Prałat Stanisław Majda
Ksiądz Prałat Stanisław Majda – urodził się 8 maja 1940 roku w Żegocinie koło Limanowej. Po wojnie rodzice wraz z dwojgiem dzieci przybyli na Ziemie Odzyskane i zamieszkali w Żarowie. Po ukończeniu…
Ksiądz Kardynał Henryk Gulbinowicz
Ksiądz Kardynał Henryk Gulbinowicz
Ksiądz Kardynał Henryk Gulbinowicz – polski duchowny katolicki, kardynał prezbiter, arcybiskup senior wrocławski, autor wielu prac dotyczących teologii moralnej, etyki, ekumenizmu oraz historii ziem…
Ksiądz Stanisław Araszczuk
Ksiądz Stanisław Araszczuk
Ksiądz Stanisław Araszczuk - urodził się 8 maja 1958 r. w Strzegomiu, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego. Po maturze w 1977 r. rozpoczął studia w Akademii Rolniczej we…
Jan Lityński
Jan Lityński
Jan Lityński - ur. 18 stycznia 1946 w Warszawie. Ukończył Uniwersytet Warszawski, Wydz. Matematyczno-Fizyczny. Polski polityk, działacz opozycyjny w czasach PRL, poseł na Sejm X, I, II i III kadencji…
Marian Kowal
Marian Kowal
Marian Kowal - ur. 30 października1946 r. w Sieniawie, powiat Nowy Targ. W latach 1974 – 1979 ukończył Wydział Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W 1982 roku rozpoczął pracę w…
Grażyna Orłowska-Sondej
Grażyna Orłowska-Sondej
Grażyna Orłowska-Sondej - urodziła się w 1949 roku w Jaszczowie koło Lublina. Ukończyła Żeńskie Liceum Ogólnokształcące w Lublinie oraz polonistykę na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w…
Ks. Tadeusz Chlipała
Ks. Tadeusz Chlipała
Ks. Tadeusz Chlipała urodzony w Dzierżoniowie 14 lutego 1966 roku jako 10. dziecko Wojciecha Chlipały i Marii zd. Zbozień. Ukończył Szkołę Podstawową nr 3 i II Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie…
Mariusz Drapikowski
Mariusz Drapikowski
Mariusz Drapikowski jest z pochodzenia dzierżoniowianinem. Tutaj się urodził (ur. 5 VIII 1960 r.), ukończył edukację szkolną i zawarł związek małżeński. W 1983 roku ukończył studia rzeźbiarskie w ASP…
Tadeusz Nestorowicz
Tadeusz Nestorowicz
Tadeusz Nestorowicz - zawodowy muzyk pochodzący z Dzierżoniowa, związany dziś z Wrocławiem trębacz jazzowy, kompozytor, lider zespołów jazzowych, nauczyciel gry na trąbce, muzyczny animator…
Sylwester Chęciński
Sylwester Chęciński
Sylwester Chęciński – polski scenarzysta i reżyser filmowy związany z Dzierżoniowem już od czasów swojej młodości. Tutaj ukończył Gimnazjum Ogólnokształcące (obecnie I Liceum Ogólnokształcące). W …