Mariusz Drapikowski

Mariusz Drapikowski jest z pochodzenia dzierżoniowianinem. Tutaj się urodził (ur. 5 VIII 1960 r.), ukończył edukację szkolną i zawarł związek małżeński. W 1983 roku ukończył studia rzeźbiarskie w ASP w Łodzi. Obecnie mieszka w Gdańsku (od 1984), gdzie prowadzi razem z synem Kamilem pracownię jubilersko-bursztyniarską. Rzeźby, kompozycje martwej natury, sztuka sakralna, biżuteria, powstają głównie z bursztynu i srebra.

Pan Mariusz Drapikowski jest sławnym i cenionym artystą – plastykiem znanym w naszej Ojczyźnie i na świecie bursztynnikiem. Jest autorem i wykonawcą wielu prac konserwatorskich w częstochowskim sanktuarium na Jasnej Górze, m.in. odtworzył dwie srebrne figury świętych paulińskich, tabernakulum, przywracając tym samym pierwotny charakter ołtarza. Jest autorem sukni bursztynowo-brylantowej do obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, która powstała jako wotum dziękczynne za życie i pontyfikat Jana Pawła II, oraz nastawy ołtarzowej „Niebiańska Jerozolima”, wykonanej za zgodą Katolickiego Patriarchatu Ormiańskiego na Bliskim Wschodzie do IV stacji drogi krzyżowej w Jerozolimie. Nastawa ma charakter tryptyku symbolizującego bramę, ukazującą przejście ze Starego Przymierza do Nowego, wraz z monstrancją, do adoracji Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

Do jego wybitnych dzieł sakralnych należy zaliczyć krucyfiks ofiarowany papieżowi Janowi Pawłowi II podczas pielgrzymki do Polski w roku 1999, znajdujący się obecnie w Muzeum Watykańskim, oraz ważącą 30 kg bursztynową Monstrancję Milenijną dla kościoła św. Brygidy w Gdańsku.

Pan Mariusz Drapikowski jest autorem pastorałów, w tym dla prymasa Polski kard. Józefa Glempa, kard. Tarcisia Bertonego w Watykanie i Joachima Maisnera w Niemczech. Dla kościoła Trójcy  Świętej w Oliwie wykonał tabernakulum. W prezbiterium świątyni w roku 2001 rozpoczął z kilkoma bursztynnikami prace nad stworzeniem wielkiej nadstawy ołtarza głównego, sięgającej sklepienia oraz obejmującej łukiem tabernakulum i mensę ołtarzową. Powierzchnia dekoracji ostatecznie osiągnie 99 m², przewyższając tym samym Bursztynową Komnatę. Monumentalny bursztynowy ołtarz o wysokości 11 m i szerokości 9 m ma formę tryptyku z obrazem Matki Boskiej Świata Pracy w centralnej części. Prace Pana Mariusza Drapikowskiego znajdują się m.in. w muzeach Watykanu, Rygi, Malborka, w gdańskim Muzeum Bursztynu.

Pan Mariusz Drapikowski zasłużył się również dla naszego miasta, pozostawiając artystyczne dzieła w postaci: ołtarza adoracji Najświętszego Sakramentu oraz relikwiarza św. Jana Pawła II w kościele p.w. Chrystusa Króla w Dzierżoniowie. W wielu wywiadach udzielanych w Polsce i na świecie promuje nasze miasto przyznając się do swojego miejsca urodzenia i wychowania. Świadczy to o Jego wielkim przywiązaniu do korzeni i poczuciu więzi ze swoimi rodzinnymi stronami. Często odwiedza Dzierżoniów ze względu na to, że do dzisiaj mieszkają tutaj Jego rodzice.

powrót do listy