Wspólnie po 10 tysięcy paneli fotowoltaicznych

Wójtowie i burmistrzowie ziemi dzierżoniowskiej z podpisanymi porozumieniami

To ambitny, ale możliwy do zrealizowania projekt, dzięki któremu instytucje prowadzone przez samorządy ziemi dzierżoniowskiej będą w znacznym stopniu korzystały z energii słonecznej.

Przedstawiciele Dzierżoniowa, gminy Dzierżoniów, Bielawy, Pieszyc, Piławy Górnej, Łagiewnik i Dzierżoniowskiego Klastra Energii podpisali (14 sierpnia) porozumienie o wspólnej realizacji projektu, umożliwiającego wyposażanie szkół i samorządowych instytucji w instalacje fotowoltaiczne.

- Pierwszym krokiem do realizacji tego celu będzie pozyskanie 7 milionów. To zadanie utworzonej niedawno spółki Energia Komunalna. Jestem optymistą, że to się uda, bo przecież od czasu kiedy jako samorządowcy zaczęliśmy mocniej współpracować i powołaliśmy Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska trafiło do nas 41 dodatkowych milionów, za które prowadzone są i liczne inwestycje i tak zwane działania miękkie, z których korzystają mieszkańcy – mówi Dariusz Kucharski, burmistrz Dzierżoniowa.

Oprócz realizacji samego projektu Bielawa, Pieszyce i gmina Dzierżoniów wyraziły także chęć przystąpienia do spółki Energia Komunalna, która w energetyce będzie pełnić podobną rolę jak WIK (spółka gminna zajmująca się gospodarką wodno-ściekową).