Ulgi w podatkach m.in. ożywią rynek i wpłyną na ochronę środowiska

Dzierżoniowski rynek z drona, w drugim planie kościół pw. Śwętego Jerzego.
Fot: Paweł Pachura

Dzierżoniowscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gastronomiczną w centrum miasta, budujący miejsca parkingowe, likwidujący bariery architektoniczne i zmieniający ogrzewanie na ekologiczne będą zwalniani z podatku od nieruchomości. Ze zwolnienia będą mogły także skorzystać nowe i rozwijające swoją działalność firmy.

Część nowych przepisów ma zachęcić do lokowania usług w staromiejski centrum i przyczyniać się do ożywienia rynku. Mają one dać impuls do budowy nowych miejsc parkingowych. Za bardzo ważne uważam preferencje podatkowe związane ze zmianą sposobu ogrzewania, bo ta musi następować również w sektorze produkcji i usług – mówi Dariusz Kucharski, burmistrz Dzierżoniowa.

Dzierżoniowscy przedsiębiorcy od czerwca mogą ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach Pomocy De minimis, gdy:

  • prowadzą działalność gastronomiczną w obrębie centrum miasta (zwolnienie na maksymalnie 2 lata);
  • budują lub przebudowują ogólnodostępne parkingi (zwolnienie na maksymalnie 2 lata);
  • dokonują zmiany sposobu ogrzewania w przedsiębiorstwie z nieekologicznego na ekologiczne (zwolnienie na maksymalny okres 2 lat);
  • dokonują w przedsiębiorstwie trwałej likwidacji barier architektonicznych dla osób z niepełnoprawnościami (zwolnienie na maksymalny okres 3 lat).

Z Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej mogą natomiast skorzystać przedsiębiorcy, którzy realizują nową inwestycję rozumianą jako:

  • założenie nowego przedsiębiorstwa;
  • rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa;
  • dywersyfikację produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie produktów (usług) uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie;
  • zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego.

Warto pamiętać, że wsparcie z Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej udzielane jest na nierozpoczęty projekt inwestycyjny. Oznacza to, że żadne prace budowlane czy zakup maszyn/urządzeń nie mogą rozpocząć się przed złożeniem zamiaru korzystania pomocy publicznej. Podjęcie przez przedsiębiorstwo prawnie wiążącego zobowiązania np. podpisanie umowy czy zamówienia – oznacza rozpoczęcie projektu. Zwolnienie z podatku w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej przysługuje od roku następującego po roku, w którym zakończono inwestycję początkową i przyznawane jest na okres 5 lat lub do wykorzystania maksymalnej intensywności pomocy.

Szczegółowe warunki uprawniające do skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości:

Informacji na temat zwolnień z podatku od nieruchomości udziela Marcin Szczepanowski, pracownik Wydziału Rozwoju Miasta, pok. nr 4, tel. 74 645 08 21.