Uchwała krajobrazowa - dyskusja publiczna odwołana

Widok na Dzierżoniów z lotu ptaka, w tle góry
Fot: Paweł Pachura

Ze względu na sytuację epidemiologiczną planowana na 15 października dyskusja publiczna zostaje odwołana. Nie oznacza to jednak, że nie będzie można wnieść swoich uwag do projektu, którego zapisy mają uporządkować kwestię reklam w przestrzeń publicznej.

Projekt uchwały przygotowywany przez miasto reguluje kwestie umieszczania w Dzierżoniowie tablic i urządzeń reklamowych, zamieszczania reklam na ogrodzeniach, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów użytych do tego celu materiałów. Podczas procesu tworzenia tych przepisów przeprowadzano już konsultacje, w efekcie których w proponowanych przepisach znalazły się sugestie mieszkańców. Tym razem konsultacjom poddawane są zapisy projektu uchwały, która po jej podjęciu przez radnych stanie się obowiązującym prawem lokalnym.

Uwagi do projektu uchwały można składać do 9 listopada w formie papierowej na adres Urzędu Miasta, Rynek 1, lub elektronicznej, na adres: um at um [dot] dzierzoniow [dot] pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy firmy, a także adresu zamieszkania lub siedziby firmy wnoszącej uwagę.

Projekt uchwały krajobrazowej