Konsultacje ze specami od fotowoltaiki

Dach budynku z z instalacją paneli fotowoltaicznych

Spółka Energia Komunalna zaprasza do wstępnych konsultacji rynkowych związanych z projektem, dzięki któremu szkoły, przedszkola i inne instytucje samorządowe zostaną wyposażone w instalacje fotowoltaiczne.

W tej chwili równolegle prowadzone są działania związane ze zdobyciem przez spółkę 7 milionów zewnętrznego dofinansowania i z przeprowadzeniem, w ramach tego projektu, wstępnych konsultacji rynkowych. Poprzedzają one ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy, który po uzyskaniu dofinansowania zainstaluje na terenie ziemi dzierżoniowskiej 127 instalacji fotowoltaicznych, składających się z około 10 tysięcy paneli.

Celem konsultacji jest rozpoznanie rynku oraz uzyskanie informacji na temat najnowszych technologii w branży odnawialnych źródeł energii (fotowoltaiki). Informacje te posłużą do przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji warunków zamówienia oraz określenia warunków umowy.

Po uzyskaniu dofinansowania projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pt. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu dzierżoniowskiego, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach".

Szczegółowe informacje o konsultacjach

Spółkę „Energia Komunalna" tworzą samorządy Dzierżoniowa, Gminy Dzierżoniów, Bielawy i Pieszyc.