28 samorządów jednoczy siły w pozyskiwaniu funduszy europejskich

Na zdjęciu przedstawiciele 28 samorządów, duża sala, ekran

Włodarze 28 gmin i powiatów z rejonu Dzierżoniowa, Ząbkowic i Kłodzka podpisali dziś porozumienie w sprawie utworzenia na tym terenie nowego ZIT-u. To początek drogi do zdobycia dedykowanych dla tego regionu środków z funduszy Unii Europejskiej.

Efektem podpisanego dziś w Dzierżoniowie przez burmistrzów, wójtów i starostów porozumienia ma być łatwiejsze pozyskiwanie środków europejskich dla obszaru funkcjonalnego dzierżoniowsko-ząbkowicko-kłodzkiego.

Nie ma innej drogi jak współdziałanie. Tylko wyznaczenie wspólnych celów i konsekwentne dążenie do ich realizacji może przynieść nam wszystkim korzyści. Dlatego samorządowcy z trzech regionów łączą dziś siły, by dla swoich gmin i powiatów, ale też regionu południowego jako całości, pozyskać jak największe środki na realizację strategicznych celów – mówi Dariusz Kucharski, burmistrz Dzierżoniowa.

Przez najbliższy miesiąc samorządowcy będą pracowali nad zdiagnozowaniem problemów, określeniem potrzeb i wskazanie projektów, które chcieliby w tym regionie realizować w latach 2021-2027. Swój plan działania przedstawią marszałkowi województwa dolnośląskiego na koniec października. Będzie to podstawa do dalszych negocjacji i w konsekwencji utworzenia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego.