Dzierżoniów

RSSRSS

Przejdź do: E-URZĄD

Logo Unii Europejskiej

MENU

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA (SPP)

Informacje o opłatach


Strefa płatnego parkowania obejmuje:

 • obszar zakreślony: ul. Garncarską, Plantami - od ul. Garncarskiej do ul. Miodowej, ul. Miodową, ul. Przedmieście do ul. Ignacego Krasickiego, ul. Mierniczą do ul. Pocztowej, ul. Pocztową - od ul. Mierniczej do ul. Świdnickiej, Świdnicką - od ul. Pocztowej do ul. Garncarskiej, wraz z tymi ulicami;
 • ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego - od ul. Daszyńskiego (Rondo Węgierskie) do ul. Bielawskiej;
 • ul. Pocztową - od ul. Ignacego Krasickiego do skrzyżowania z ul. Mierniczą;
 • ul. Ząbkowicką - od ul. Miodowej do skrzyżowania z ul. Przedmieście.

Obszar Strefy Płatnego Parkowania wyznacza się znakami drogowymi:

 • D-44 "strefa parkowania", oznaczającymi wjazd do Strefy;
 • D-45 "koniec strefy parkowania", oznaczającymi wyjazd ze Strefy;

Za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w wyznaczonym miejscu pobiera się opłatę w dni robocze, w godzinach od 10.00, do 18.00. Opłaty za postój dokonywane są poprzez:

 • wykupienie biletu parkingowego w parkometrze;
 • wykupienie abonamentu;
 • system opłat mobilnych za pośrednictwem telefonu komórkowegos


Stawki opłat:

 • 0,50 zł za czas postoju do 20 minut,
 • 1,50 zł za czas postoju do 1 godziny,3) dodatkowo 1,80 zł za czas postoju powyżej 1 godziny do 2 godzin,
 • dodatkowo 2,00 zł za czas postoju powyżej 2 godzin do 3 godzin,
 • dodatkowo 1,50 zł za czas postoju za każdą następną godzinę, powyżej 3 godzin.

Czas postoju powyżej 20 minut parkometr rozlicza co 1 minutę.


Opłaty abonamentowe:

 • 100 zł- za abonament miesięczny
 • 280 zł - za abonament 3-miesięczny,
 • 1.000 zł - za abonament 12-miesięczny,
 • 1.800 zł - za abonament 6-miesięczny uprawniający do postoju na zastrzeżonym stanowisku postojowym (kopercie),
 • 20 zł - za abonament roczny dla mieszkańców SPP, z wyłączeniem postoju w Rynku,
 • 130 zł - za abonament roczny na drugi pojazd dla mieszkańców SPP, z wyłączeniem postoju w Rynku,
 • 120 zł - za abonament roczny dla mieszkańców SPP zamieszkujących w Rynku, bez ograniczenia miejsca postoju,
 • 15,00 zł - za abonament roczny uprawniający do postoju:pojazdów kierowanych lub przewożących osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawnościprzez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz pojazdów rodziców lub opiekunów prawnych osób przewożących osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, zaliczone do osób niepełnosprawnych przez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Abonamenty wydawane są wyłącznie na pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony.

Zerowa stawka opłaty parkingowej obowiązuje dla:

 • pojazdów służbowych: Straży Miejskiej i Urzędu Miasta;
 • trwale oznakowanych pojazdów pogotowia energetycznego, gazowego, wodno-kanalizacyjnego i telekomunikacyjnego – w związku z usuwaniem awarii, w tym awarii usuwanych na zlecenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów;
 • pojazdów osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej – w miejscach oznaczonych znakiem D-18a (z tabliczką T-29) - na czas do 2 godzin, na podstawie wyłożonej ważnej karty parkingowej (wzór unijny) wydanej przez uprawniony organ;
 • samochodów osobowych pracowników Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, używanych do celów służbowych na podstawie odrębnej umowy - z wyłączeniem postoju w Rynku;
 • samochodów dostawczych w trakcie załadunku i rozładunku trwającego do 15 minut - w miejscach oznakowanych znakiem D-18a, z odpowiednią tabliczką,
 • pojazdów osób zaliczonych do grona Honorowych i Zasłużonych Obywateli Miasta Dzierżoniowa;
 • pojazdów jednośladowych;
 • pojazdów TAXI w miejscach oznaczonych znakiem D-19.

Za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania oraz za przekroczenie czasu postoju określonego w bilecie parkingowym lub w systemie płatności mobilnych, pobiera się opłatę dodatkową.
Wynosi ona 30  zł. Opłata dodatkowa za przekroczenie czasu postoju określonego w bilecie parkingowym lub w Systemie Płatności Mobilnej  wynosi:

 • do 30 minut włącznie - 2,00 zł,
 • pomiędzy 30 min a 1 godziną - 3,00 zł,
 • powyżej 1 godziny - 10,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę, nie więcej niż 30 zł.

Niedopełnienie przez kierującego pojazdem obowiązku wyłożenia w widocznym miejscu biletu parkingowego, abonamentu, karty parkingowej lub identyfikatora, stanowi podstawę do nałożenia opłaty dodatkowej.

Odstępuje się od nałożenia opłaty dodatkowej, jeżeli kierujący pojazdem niezwłocznie po wystawieniu zawiadomienia o nałożeniu opłaty dodatkowej (nie później jednak niż w terminie 14 dni) wykaże, że w chwili wystawienia zawiadomienia miał uiszczoną opłatę parkingową lub posiadał ważny abonament albo kartę parkingową.Uchwała Rady Miejskiej Dzierżoniowa dotycząca Strefy Płatnego Parkowania wraz z jej regulaminem (PDF 97 KB )

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
2
3
4

Nadchodzące wydarzenia

Galerie zdjęć Dzierżoniowa

Pogoda

DzisiajCloudy-3°C

JutroCloudy3°C

Dzierżoniów na Twitterze
Dzierżoniów na Google+
Pokaż panel Facebooka
Dzierżoniów na Facebooku
Pokaż przetargi

Nieruchomości

Zamówienia publiczne