Dzierżoniów

RSSRSS

Przejdź do: E-URZĄD

Logo Unii Europejskiej

MENU

Fotowoltaika w Dzierżoniowie


UWAGA! Informujemy, że termin składnia wniosków o grant na instalacje fotowoltaiczne w Gminie Miejskiej Dzierżoniów został wydłużony o dwa tygodnie. Wnioski można składać do 28 lutego 2018 r., do godziny 15.00.


Ogłoszenie o naborze nr 1/2017 z dnia 01-12-2017 r. Instytucja Ogłaszająca Konkurs: Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy dalej zwana Grantodawcą
Projekt grantowy pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”
nr RPDS.03.01.00-02-0021/17
Cała dokumentacja wraz z załącznikami dotycząca ogłoszenia o konkursie znajduje się na stronie www.pv-projekt.pl oraz na stronach gmin partnerskich.
 
Projekt realizowany w partnerstwie z gminami zwanych dalej gminami partnerskimi: Gmina Miejska Bolesławiec, Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Wiejska Dzierżoniów, Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Kłodzko, Gmina Kobierzyce, Gmina Krośnice, Gmina Lubin, Gmina Milicz, Gmina Pieszyce, Gmina Siechnice, Gmina Twardogóra, Gmina Żmigród, Gmina Żórawina.

Cel i przedmiot projektu
Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów RPO WD, celów Działania 3.1 określonych w SZOOP RPO WD, do których należy w szczególności zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w województwie dolnośląskim oraz celów projektu grantowego pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”.
Grantodawca udzieli wsparcia projektom dotyczącym produkcji energii elektrycznej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) polegającym na budowie (w tym zakupie niezbędnych urządzeń) mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z OZE przez osoby fizyczne w budynkach jednorodzinnych w celu zaspokojenia własnych potrzeb zmierzających do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym na określonym obszarze Dolnego Śląska.

Grantobiorca – właściciel/współwłaściciele budynku jednorodzinnego znajdującego się na terenie jednej z gmin partnerskich, spełniający kryteria oceny Grantobiorców.
 • maksymalny poziom wsparcia finansowego (grantu) – 85% wydatków kwalifikowalnych
 • maksymalna wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych na 1 kW mocy instalacji fotowoltaicznej wynosi 7 000,00 PLN brutto.
 • maksymalna całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć: 7 000 PLN brutto x 10 kW = 70 000 PLN brutto.
 • alokacja – Na realizację konkursu w ramach naboru nr 1/2017 przewidziano: 17 909 500,00 PLN* (* Kwota przeznaczona na jedną gminę partnerską wynosi 1 279 250,00 PLN i dotyczyć będzie udzielenia około 43 grantów  o łącznej minimalnej mocy instalacji fotowoltaicznych 215 kW).
 • wkład własny Grantobiorcy – który jest wnoszony w formie wkładu pieniężnego i stanowi min. 15% wydatków kwalifikowalnych
 • uwaga: jeden Grantobiorca może złożyć tylko jeden wniosek o grant
 • wydatki kwalifikowalne – wydatki związane z nabyciem oraz montażem instalacji fotowoltaicznej. Katalog wydatków kwalifikowalnych tj. wydatków ponoszonych przez Grantobiorcę niezbędnych do celów realizacji Projektu zostały określone w regulaminie konkursu.
 • termin składania  wniosków –  od 29.12.2017 od godziny 8:00 do 31.01.2018, do godziny 15:00.
 • miejsce składania wniosków – OTS Wolna Przedsiębiorczość ul. Stalowa 2, 58-100 Świdnica lub w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na adres lokalizacji inwestycji.
 • forma składania wniosków – zgodnie z Regulaminem konkursu.
 • okres realizacji projektu – do maja 2019 r.
 • kryteria oceny Grantobiorców – zgodnie z regulaminem konkursu.
 
Wszystkie dokumenty dostępne są pod adresem: http://pv-projekt.pl/2017/12/01/ogloszenie-o-naborze-wnioskow/

Więcej informacji na temat dofinansowania można uzyskać w Punkcie Informacyjnym, który został uruchomiony w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie – pokój nr 3 (parter). Punkt działa od 1 grudnia 2017 r. do zakończenia konkursu, w godzinach pracy Urzędu (z możliwością wydłużenia czasu pracy we wtorki do godz. 18:00). Działalność Punktu Informacyjnego obejmuje:
 • udzielanie informacji na temat zasad konkursu grantowego i dokumentów związanych z konkursem;
 • udzielanie informacji  o formalnych kryteriach oceny wniosku;
 • wstępną pomoc przy wypełnianiu wniosku (w zakresie formalnym);
 • umawianie spotkań mieszkańców z doradcami technicznymi.

Aby skorzystać z usług Punktu Informacyjnego należy umówić się telefonicznie, dzwoniąc pod numer tel. 74 645 08 20.  
Merytoryczno - techniczne pytania będzie można zadawać podczas dyżuru doradców technicznych po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty lub mailowo pod adresem: doradca-gmdzierzoniow@fea.pl


„Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska” realizowany jest w ramach RPO WD 2016-2020. Jego celem jest udzielenie grantów na przedsięwzięcia dotyczące produkcji energii elektrycznej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci elektroenergetycznej, polegające na montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych.
Dzięki udziałowi miasta w projekcie, którego liderem jest świdnickie Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość, do Dzierżoniowa trafi ponad milion złotych. Pozwoli to na montaż około 40 instalacji fotowoltaicznych pozwalających na korzystanie z energii słonecznej i sprzedaż jej nadmiaru.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie projektu.

Ze względu na liczne pytania i prośby mieszkańców, zostało uruchomione wsparcie w postaci wstępnej weryfikacji zgłoszonych budynków przez ekspertów PV, pod kątem możliwości zastosowania technologii fotowoltaicznej.

Aby skorzystać z tej możliwości należy:

1. Wypełnić ankietę, którą znajdziesz tutaj.
2. Wypełnioną i podpisaną ankietę można złożyć w Punkcie Informacyjnym (Urząd Miasta w Dzierżoniowie, pok. nr 3) albo zeskanować (ew. zrobić zdjęcie) i przesłać na adres projektu: pv-projekt@fea.pl.
3. Czekać na kontakt (max. 3 dni) od eksperta ds. fotowoltaiki, który przeprowadzi wstępna wizję lokalną i ocenę uwarunkowań technicznych Twojego budynku jednorodzinnego.

Wizytę eksperta ds. fotowoltaiki można również zamówić, wysyłając wiadomość mailową do jednego z ekspertów:

 • Mirosław Socha - m.socha@gedeon.com.pl
 • Romuald Eksterowicz - ekstraroman@gmail.com
 • Krzysztof Czajkowski - krzysiekdzierzoniow@gmail.com
 • Karol Dorosz - info@sollare.pl
 • Piotr Figiel - info@sollare.pl

o treści:

„Jestem zainteresowany uzyskaniem wsparcia ze strony eksperta PV w zakresie ustalenia czy mój budynek jednorodzinny zapewnia wyjściowe warunki dla zastosowania technologii fotowoltaicznej. Proszę o kontakt w tej sprawie. Jednocześnie wyrażam zgodę, na podstawie przepisu art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z dnia 13 czerwca 2016 r.), na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb ustalenia możliwości racjonalnego zastosowania technologii fotowoltaicznej w moim domostwie oraz procesu realizacji projektu: „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”. Po przesłaniu wiadomości, ekspert powinien odezwać się do Pana/Pani w terminie nie dłuższym niż 3 dni w celu ustalenia terminu wizyty.

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n

Nadchodzące wydarzenia

Galerie zdjęć Dzierżoniowa

Pogoda

DzisiajPartly cloudy-8°C

JutroFair-4°C

Dzierżoniów na Twitterze
Dzierżoniów na Google+
Pokaż panel Facebooka
Dzierżoniów na Facebooku
Pokaż przetargi

Nieruchomości

Zamówienia publiczne