Dzierżoniów

RSSRSS

Przejdź do: E-URZĄD

Logo Unii Europejskiej

MENU

Decydujmy razem

„Decydujmy Razem” to pilotażowy projekt poświęcony partycypacji społecznej. Doświadczenia wielu krajów pokazują, że warunkiem „dobrego rządzenia” jest udział obywateli w procesach decyzyjnych – czyli świadome i aktywne uczestnictwo mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących ich gminy.

W ramach programu, którego liderem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaplanowano działania mające na celu budowę mechanizmu partycypacji publicznej w kreowaniu i wdrażaniu polityki lokalnej, szczególnie w czterech obszarach: przedsiębiorczości, zatrudnienia, integracji społecznej i zrównoważonego rozwoju.  

Dzierżoniów wybrał „Przedsiębiorczość”, ze względu na wagę, jaką ta dziedzina stanowi w rozwoju i przyszłości miasta. 

Efektem podjętych przez urząd działań jest „Program Rozwoju Przedsiębiorczości Gminy Miejskiej Dzierżoniów”. Pracował nad nim specjalny zespół składający się przedstawicieli różnych środowisk.

Obecnie trwają prace nad wdrażaniem poszczególnych celów operacyjnych programu.

Więcej informacji na temat  pracy zespołu udziela Małgorzata Krupska – animator społeczny, Urząd Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1, pokój nr 4, telefon: 74 645 03 84.


Decydujmy Razem - Aktualności 

 

04.12.2012
3 grudnia 2012 roku odbyło się spotkanie Zespołu ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa  z  Panią Magdaleną Biejat - przedstawicielką Pracowni Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA.

Głównym celem projektu „Decydujmy razem”  jest budowanie aktywnego społeczeństwa, świadomie zaangażowanego w działania dotyczące spraw publicznych. Stad też obecność w naszym mieście Pani  Magdaleny Biejat – której zadaniem było zbadanie poziomu partycypacji i zadowolenia uczestników z udziału w projekcie.

Badanie zostało przeprowadzone w  formie wywiadu grupowego. Szereg pytań zadawanych przez panią Magdalenę miało na celu dowiedzenie się, jaka jest nasza opinia na temat projektu "Decydujmy Razem"  i  jak się nam pracuje w zespołach partycypacyjnych i monitorujących. Spotkanie  trwało  1,5 godziny.

O wynikach tego badania, poinformujemy Państwa niezwłocznie po ukończeniu opracowania.     

03.12.2012
Ogólnopolskie Forum Animatorów nie odbędzie się

Z przykrością informujemy, że zaplanowane na dni 04-06.12.2012 tegoroczne Ogólnopolskie Forum Animatorów Społecznych nie odbędzie się. 

Organizatorzy FORUM otrzymali wiele sugestii ze strony animatorów oraz osób zainteresowanych uczestnictwem w tym wydarzeniu, że wybrany termin  zbiega się z Dniem Wolontariusza, oraz sąsiaduje z kilkoma innymi ważnymi wydarzeniami w projekcie.. Uwzględniając te uwagi i dbając jednocześnie o to, aby wszyscy zainteresowani mogli spotkać się i wymieniać swoje doświadczenia , podjęta została  decyzja o przesunięciu terminu tego wydarzenia na przyszły rok. 

Ostateczny termin zostanie ustalony po konsultacjach ze środowiskiem animatorów.
O nowym terminie Ogólnopolskiego Forum Animatorów Społecznych w przyszłym roku powiadomimy najszybciej, jak to będzie możliwe.

26.11.2012
W dniach 04-06 grudnia 2012 r. odbędzie się  Ogólnopolskie Forum Animatorów Społecznych w Waplewie k. Olsztynka. Spotkanie będzie mieć na celu wymianę doświadczeń oraz refleksji nad procesami partycypacji realizowanymi w ramach projektu „Decydujmy razem”. Więcej

19.11.2012
19 listopada 2012 roku o godzinie 14:00 odbyło się III spotkanie Zespołu ds. Wdrażania i monitoringu PRPD.

Spotkanie rozpoczęła Wanda Ostrowska – Zastępca Burmistrza Dzierżoniowa, która przedstawiła zebranym wnioski z konferencji poświęconej konsultacjom społecznym. Konferencja miała miejsce 6 listopada 2012 roku w Pałacu Prezydenckim.

Podczas spotykania członkowie zespołu zostali zapoznani ze sposobem realizacji procesu wdrażania i monitoringu Programu Rozwoju Przedsiębiorczości (sposobem realizacji zadań, przekazywania informacji i raportowania). Każda osoba, uczestnicząca w spotkaniu wybrała spośród 4 celów jeden, w którego realizację chciałby się zaangażować. Podsumowany został także Dzień Przedsiębiorczości – przekazano wyniki ankiety badania satysfakcji uczestników Dnia Przedsiębiorczości wraz z propozycjami udoskonalenia tego wydarzenia.

W spotkaniu uczestniczył także Paweł Gębarczyk -  Dyrektor Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej  - Centrum Dolnośląskie oraz  Agata Bulicz - Doradca merytoryczny w projekcie z ramienia FRDL.

06.11.2012
Pretendujemy do Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP
Dzierżoniów został doceniony za działania podejmowane na rzecz włączania obywateli w proces podejmowania decyzji dotyczących życia publicznego. Przedstawiciele samorządu wzięli udział w konferencji pod nazwą „Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych”, która odbyła się 6 listopada 2012 roku w Pałacu Prezydenckim. Więcej

29.09.2012
I Dzień Przedsiębiorczości
Dnia 29 września 2012 w Dzierżoniowie po raz pierwszy odbył się Dzień Przedsiębiorczości.  Impreza ta została zorganizowana z inicjatywy przedsiębiorców i przedstawicieli lokalnej społeczności, uczestniczących wraz z władzami miasta w stworzeniu Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa. Więcej

03.07.2012
II Spotkanie zespołu monitorującego
2 spotkanie Zespołu monitorującego odbyło się 3 lipca 2012 roku o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z zasadami monitorowania, określania wskaźników i mierników.  Zespół dokonał także przeglądu istniejących celów i zadań w wyniku czego zostały dokonane  niezbędne poprawki – przeformułowanie niektórych zadań. Zostały także określone wskaźniki dla dwóch pierwszych celów PRPD.

 

02.07.2012 r.
Projekt realizowany w Dzierżoniowie w ramach „Decydujmy Razem”, został zaakceptowany jako Dobra Praktyka i zamieszczony w Witrynie Obywatelskiej Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Witryna  ma na celu upowszechnianie dobrych praktyk.
Zgłoszenie jest jednocześnie kandydaturą  do Nagrody Obywatelskiej, która została ustalona przez obecnego Prezydenta RP - Bronisława Komorowskiego. Nagroda jest wyróżnieniem wybitnych, nowatorskich i efektywnych działań obywatelskich na rzecz dobra wspólnego, które mogą stanowić wzory do naśladowania. Uroczyste wręczenie Nagrody Obywatelskiej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbywać  się będzie w maju każdego roku przy okazji obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego.

05.06.2012 r.
Spotkanie zespołu monitorującego

Przypomnienie zadań zaplanowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa i określenie wskaźników dla nich oraz opracowanie planu działań monitorujących.
Skład Zespołu ds. Wdrażania i monitoringu PRPD:
Wanda Ostrowska – Przewodnicząca Zespołu;
Danuta Minkina – Urząd Miasta w Dzierżoniowie, Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego;
Albert Blacharz  - Powiatowy Urząd Pracy;
Iwona Śniechowska – Powiatowy Urząd Pracy
Diana Kaczyńska – przedsiębiorca, SRPZD
Izabela Piwko – Zadrożna –Dyrektor  Banku PEKAO S.A.
Bolesław Wilkos – Radny Rady Miejskiej,
Zbigniew Zeń - Radny Rady Miejskiej,
Feliks Bińczycki - Radny Rady Miejskiej
Marek Dymkowski – Prezes SRPZD, przedsiębiorca
Michał Miazga – Członek Zarządu SRPZD, przedsiębiorca;
Aleksandra Pluta – studentka, stażystka  w Starostwie Powiatowym;
Ewelina Kuduk – Gminne Centrum Informacji;
Małgorzata Krupska – Animator społeczny
Agata Bulicz – Doradca merytoryczny z ramienia FRDL

12.01.2012 r.
Noworoczny koktajl przedsiębiorców
Po raz kolejny dzierżoniowski magistrat zorganizował Noworoczny Koktajl Przedsiębiorców. W tegorocznym wydarzeniu udział wzięło ponad 90 przedsiębiorców z terenu Dzierżoniowa. Więcej

 

05.01.2012 r.
Program Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa na lata 2012-2014 przyjęty!
29 grudnia 2011 roku podczas Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej został uchwalony Program Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa na lata 2012 - 2014. Spośród 20 radnych obecnych na sesji 18 głosowało „za”, 2 radnych „wstrzymało się od głosu”. Więcej

 

17.11.2011 r.
Spotkanie konsultacyjne z przedsiębiorcami 
17 listopada 2011 roku o godzinie 13:00 w restauracji „Kardamon” odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedsiębiorcami. Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość wypowiedzenia się na temat celów i zadań zaproponowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa. Więcej

 

17.11.2011 r.
Rozstrzygnięcie konkursu na logo dla Programu Rozwoju Przedsiębiorczości 

25 października 2011 roku komisja konkursowa dokonała wyboru zwycięskiej pracy w konkursie na wykonanie projektu logo dla „Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa”. Zaproszenie do konkursu zostało wysłane do szkół gimnazjalnych i średnich z terenu Dzierżoniowa. Więcej

 

10.10.2011 r.
Konsultacje społeczne w ramach projektu  „Decydujmy razem”  - 25.09.2011 r.
„XVII Dzierżoniowskie Prezentacje 2011” były świetną okazją do skonsultowania zadań zaplanowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorczości dla miasta Dzierżoniowa. Konsultacje odbyły się drugiego dnia imprezy – 25 września 2011 roku. Więcej

 

20.07.2011 r.
Decydujmy Razem – urząd pyta przedsiębiorców 
Ocena sytuacji przedsiębiorców, przeszkody w prowadzeniu działalności gospodarczej, formy pomocy, z których prowadzący własny biznes chcą skorzystać i ocena działania dzierżoniowskiego samorządu na rzecz lokalnych firm, to zagadnienia, o które dzierżoniowski urząd będzie w najbliższym czasie pytał dzierżoniowskich pracodawców. Więcej

 

30.03.2011 r.
Decydujmy razem
Dzierżoniów znalazł się gronie gmin uczestniczących w pilotażowym programie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zwiększającym aktywny udział przedsiębiorców, organizacji i środowisk lokalnych w zarządzaniu sprawami publicznymi. Więcej


Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n

Nadchodzące wydarzenia

Galerie zdjęć Dzierżoniowa

Pogoda

DzisiajPartly cloudy-4°C

JutroPartly cloudy-7°C

Dzierżoniów na Twitterze
Dzierżoniów na Google+
Pokaż panel Facebooka
Dzierżoniów na Facebooku
Pokaż przetargi

Nieruchomości

Zamówienia publiczne