Dzierżoniów

RSSRSS

Przejdź do: E-URZĄD

Logo Unii Europejskiej

MENU

Wykaz spraw, które załatwisz w dzierżoniowskim urzędzie

19-03-2020
Poniżej opublikowane są szczegółowe informacje i wykazy spraw, które można załatwiać w dzierżoniowskim urzędzie. Przypominamy, że ze względu na trwającą sytuację, obsługa klienta odbywa się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Poniżej opublikowane są szczegółowe informacje i wykazy spraw, które można załatwiać w dzierżoniowskim urzędzie. Przypominamy, że ze względu na trwającą sytuację, obsługa klienta odbywa się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Urząd pracuje normalnie, z tym wyjątkiem, że obsługa klientów prowadzona jest w godzinach 10.00-14.00. Wchodząc do urzędu należy stosować się do obowiązujących zasad i przekazywanych informacji.
 
Czynna jest też kasa urzędu, ale zwracamy się z prośbą, aby dokonywać płatności na rachunek bankowy urzędu (34 9527 0007 0046 7773 2000 0002). Natomiast jeśli już płacimy w kasie, prosimy o korzystanie z kart płatniczych.

Zmiana godzin pracy urzędu

Wykaz spraw, które załatwisz w dzierżoniowskim urzędzie

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

 • złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego
 • zgłoszenie utraty dowodu osobistego
 • zameldowanie
 • wymeldowanie
 • wydanie zaświadczenia
 • potwierdzenie zameldowania na wnioskach o wykup mieszkania

Sprawy, które można załatwiać korzystając z platformy e-puap

 • złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego  
 • zgłoszenie utraty dowodu osobistego
 • zameldowanie
 • wymeldowanie
 • wydanie zaświadczenia

Numer telefonu do kontaktu z mieszkańcami w sprawach realizowanych przez biuro - 74 645 03 82, e-mail bblaszczak@um.dzierzoniow.pl

Urząd Stanu Cywilnego

 • zarejestrowania zgonu osoby
 • zarejestrowania noworodka

Sprawy, które można załatwiać korzystając z platformy e-puap

 • wniosek o wydanie odpisu aktu (wniosek i dołączony ewentualny dowód wpłaty, jeżeli wydanie odpisu podlega uiszczeniu opłaty skarbowej)
 • zgłoszenie urodzenia noworodka tylko w przypadku urodzenia dziecka pochodzącego z małżeństwa

Zaplanowane terminy ślubu pozostają bez zmian, jednakże na ceremonię mogą przybyć tylko cztery osoby tj. narzeczeni i dwóch świadków.  W sprawie przesunięcia bądź odwołania daty ślubu prosimy o pilny kontakt.

Numery telefonów do kontaktu z mieszkańcami w sprawach realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego - 74 645-08-44, 74 645-08-47, e-mail: mrehm@um.dzierzoniow.pl


Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Architektury

Zespół  Architektury, tel: 645 08 66 , 645 08 67, mail: krychel@um.dzierzoniow.pl

 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
 • wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym lub studium
 • wydawanie wypisów i wyrysów ze studium lub planów zagospodarowania przestrzennego
 • wydawanie zaświadczeń o zgodności zmiany sposobu użytkowania z planem zagospodarowania przestrzennego

Zespół Geodezji, tel: 645 08 71 , 645 08 74 , 645 08 69, mail: bkuran@um.dzierzoniow.pl

 • użyczenie, dzierżawę lub najem nieruchomości gminnych
 • sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców
 • sprzedaż oraz oddawanie w użytkowanie wieczyste działek budowlanych i przyległych
 • uzgadnianie przebiegu infrastruktury technicznej na nieruchomościach będących własnością gminy
 • wydawanie decyzji zatwierdzających projekt podziału oraz decyzji rozgraniczających nieruchomości
 • prowadzenie spraw związanych z regulacją udziałów procentowych w częściach wspólnych budynków i gruntów
 • nadawanie numerów porządkowych nieruchomości,
 • opiniowanie spraw z zakresu wykonywania przez burmistrza miasta prawa pierwokupu,
 • prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, w tym m.in.: prowadzenie dzierżaw gruntów rolnych

Zespół Nieruchomości, tel: 645 08 76, mail : mwuczynska@um.dzierozniow.pl

 • reprezentowanie gminy we wspólnotach mieszkaniowych - podpisywanie uchwał
 • rozstrzyganie spraw wnoszonych przez najemców lokali komunalnych
 • interwencyjne działania w sprawach związanych z gospodarką mieszkaniową
 • realizacja działań związanych z Programem Małych Ulepszeń, konkursem Piękna Fasada
 • rozkładanie na raty zadłużenia czynszowego wobec gminy

Sprawy, które można załatwiać korzystając z platformy e-puap

Zespół  Architektury

 • wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym lub studium
 • wydawanie wypisów i wyrysów ze studium lub planów zagospodarowania przestrzennego
 • wydawanie zaświadczeń o zgodności zmiany sposobu użytkowania z planem zagospodarowania przestrzennego

Zespół Geodezji

 • użyczenie, dzierżawę lub najem nieruchomości gminnych
 • sprzedaż oraz oddawanie w użytkowanie wieczyste działek budowlanych i przyległych,
 • prowadzenie spraw związanych z regulacją udziałów procentowych w częściach wspólnych budynków i gruntów
 • nadawanie numerów porządkowych nieruchomości
 • opiniowanie spraw z zakresu wykonywania przez burmistrza miasta prawa pierwokupu
 • prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, w tym m.in.: prowadzenie dzierżaw gruntów rolnych

Zespół Nieruchomości

 • rozstrzyganie spraw wnoszonych przez najemców lokali komunalnych
 • interwencyjne działania w sprawach związanych z gospodarką mieszkaniową
 • realizacja działań związanych z Programem Małych Ulepszeń i z konkursem Piękna Fasada.


Wydział Rozwoju Miasta

 • zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis lub regionalnej pomocy inwestycyjnej (rozpatrywanie wniosków, bieżąca obsługa udzielonych zwolnień, rozliczenia udzielonych zwolnień)

Sprawy, które można załatwiać korzystając z platformy e-puap

 • zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minmis lub regionalnej pomocy inwestycyjnej,

Numer telefonu do kontaktu z mieszkańcami w sprawach realizowanych Wydział Rozwoju Miasta - 74 645 08 21, e-mail: mszczepanowski@um.dzierzoniow.pl


Wydział Finansowo-Budżetowy

 • zaświadczenia o zatrudnieniu
 • zaświadczenia o wynagrodzeniu
 • sprawy dotyczące indywidualnych rozliczeń mieszkańców

Sprawy, które można załatwiać korzystając z platformy e-puap

 • zaświadczenia o zatrudnieniu
 • zaświadczenia o wynagrodzeniu
 • sprawy dotyczące indywidualnych rozliczeń mieszkańców

Numery telefonów do kontaktu z mieszkańcami w sprawach realizowanych przez Wydział Finansowo-Budżetowy - 74 645 08 54, e-mail: jmadrzejewska@um.dzierzoniow.pl, kasa urzędu - 74 645 08 16, e-mail: umalawska@um.dzierzoniow.pl

Biuro Dochodów

 • informacje podatkowe
 • deklaracje podatkowe
 • korespondencja w sprawach podatków i opłat

Sprawy, które można załatwiać korzystając z platformy e-puap

 • informacje podatkowe
 • deklaracje podatkowe
 • korespondencja w sprawach podatków i opłat

Numery telefonów do kontaktu z mieszkańcami w sprawach realizowanych przez Biuro Dochodów - podatki - 74 645 08 61; e-mail: lartemczuk@um.dzierzoniow.pl, opłaty - 74 645 08 59; e-mail: mbaranowska@um.dzierzoniow.pl


Wydział Inżynierii Miejskiej


Wydział realizuje wszystkie sprawy, z wyjątkiem wydawania abonamentów płatnego parkowania dla mieszkańców Strefy Płatnego Parkowania, oraz wydawania zezwoleń na organizację zgromadzeń i imprez masowych (ze względu na zakaz)

 • wydawanie zezwoleń na lokalizowanie obiektów nie związanych z gospodarką drogową w pasie drogowym dróg gminnych
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego pod roboty sieciowe, przyłącza i inne roboty budowlane (np.ustawienie rusztowań)
 • wydawanie zezwoleń na ustawienie reklamy w pasie drogowym
 • wydawanie zezwoleń na zjazd z drogi gminnej;
 • wydawanie zezwoleń na przejazd po drogach pojazdów (z ładunkiem lub bez) o masie, nacisku osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach, remonty dróg
 • sprawy związane z utrzymaniem wiat i przystanków
 • sprawy związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy
 • sprawy dotyczące organizowania sprzątania ulic, placów, skwerów, parków i likwidacji dzikich wysypisk na terenach gminnych
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie usuwania, transportu i unieszkodliwiania odpadów
 • wydawanie zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów
 • prowadzenie postępowań w zakresie oceny oddziaływania na środowisko i wydawanie decyzji środowiskowych
 • wydawanie zezwoleń na posiadanie psa rasy uznanej za niebezpieczną

Sprawy, które można załatwiać korzystając z platformy e-puap

 • wszystkie w zakresie pracy wydziału

Numer telefonu do kontaktu z mieszkańcami w sprawach realizowanych przez Wydział Inżynierii Miejskiej - 74 645 08 41, e-mail: zkuc@um.dzierzoniow.pl

Biuro Promoci

Realizuje wszystkie swoje zadania. Kontakt telefoniczny 535 111 896, 513 120 453.

Polecane informacje:

 • W obecności Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Czechach Barbary Ćwioro i przedstawicieli Dzierżoniowa ksiądz Zbigniew Czendlik odebrał 19 stycznia Medal za Zasługi dla Miasta Dzierżoniowa. Stało się to podczas mszy odprawianej w partnerskim Lanškroun.

  Medal miasta dla księdza Zbigniewa Czendlika

  W obecności Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Czechach Barbary Ćwioro i przedstawicieli Dzierżoniowa ksiądz Zbigniew Czendlik odebrał 19 stycznia Medal za Zasługi dla Miasta...

  Czytaj dalej
 • Przebudowa dróg na os. Kolorowym, modernizacja ul. Złotej i budowa sieci interaktywnych przejść dla pieszych, to najważniejsze inwestycje drogowe, które Dzierżoniów będzie realizował w 2020 roku.

  Zobacz tegoroczne inwestycje Dzierżoniowa

  Przebudowa dróg na os. Kolorowym, modernizacja ul. Złotej i budowa sieci interaktywnych przejść dla pieszych to najważniejsze inwestycje drogowe, które Dzierżoniów będzie realizował...

  Czytaj dalej
 • Ubiegły rok był wyjątkowo dobry dla finansów Dzierżoniowa. Ze środków unijnych i krajowych miasto zdobyło ponad 10 milionów złotych.

  Dzierżoniów - miliony, które zmieniają miasto

  Ubiegły rok był wyjątkowo dobry dla finansów Dzierżoniowa. Ze środków unijnych i krajowych miasto zdobyło ponad 10 milionów złotych.

  Czytaj dalej
 • Prawie sto pieców węglowych zastąpiono w minionym roku ekologicznym sposobem ogrzewania. To efekt „Programu Małych Ulepszeń” i zmiany ogrzewania w zamian za ulgę w czynszu. Jakie jeszcze działania podejmował Dzierżoniów w walce ze smogiem?

  W Dzierżoniowie ubyło „kopciuchów”

  Prawie sto pieców węglowych zastąpiono w minionym roku ekologicznym sposobem ogrzewania. To efekt „Programu Małych Ulepszeń” i zmiany ogrzewania w zamian za ulgę w czynszu....

  Czytaj dalej

Nadchodzące wydarzenia

Galerie zdjęć Dzierżoniowa

Pogoda

DzisiajClear sky9°C

JutroCloudy7°C