Dzierżoniów

RSSRSS

Przejdź do: E-URZĄD

Logo Unii Europejskiej

MENU

Sesja absolutoryjna online - zapraszamy 25 maja

19-05-2020
Głosowanie nad udzieleniem absolutorium, potwierdzające prawidłowe wykonanie ubiegłorocznego budżetu, będzie jednym z ważniejszych tematów najbliższej sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa. W trakcie obrad zaplanowana jest m.in. debata nad Raportem o Stanie Miasta za 2019 rok, radni zdecydują także o tym, czy miasto powoła spółkę kapitałową "Energia Komunalna".

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium potwierdzające prawidłowe wykonanie ubiegłorocznego budżetu będzie jednym z ważniejszych tematów najbliższej sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa. W trakcie obrad zaplanowana jest m.in. debata nad Raportem o Stanie Miasta za 2019 rok. Radni zdecydują także o tym, czy miasto powoła spółkę kapitałową "Energia Komunalna".

Zadaniem spółki będzie zdobywanie zewnętrznych pieniędzy, zarządzanie zasobami energetycznymi gminy i rozwój odnawialnych źródeł energii. Jedno z pierwszych zadań po utworzeniu spółki to zdobycie unijnych pieniędzy na uruchomienie pierwszej na terenie ziemi dzierżoniowskiej farmy fotowoltaicznej oraz na montaż instalacji fotowoltaicznych na miejskich obiektach użyteczności publicznej. Spółka będzie się także zajmować m.in. obsługą miejskiego systemu oświetlenia i koordynacją zawierania umów na zakup energii.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa (27 kwietnia 2020 r.).

4. Przedstawienie Raportu o stanie miasta za 2019 r.

5. Debata na temat Raportu o stanie miasta za 2019 rok.

6. Głosowanie w sprawie udzielenia burmistrzowi Dzierżoniowa wotum zaufania.

7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 rok.

8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2019 rok.

9. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2019 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dzierżoniowa za 2019 rok (projekt nr 161).

11. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu miasta za 2019 rok.

12. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Dzierżoniowa.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi Dzierżoniowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019 rok (projekt nr 162).

Przerwa w obradach

14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia spółki kapitałowej gminy miejskiej Dzierżoniów pod firmą Energia Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – projekt nr 163.

15. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia – projekt nr 164.

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dzierżoniowa na 2020 rok – projekt nr 165.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów – projekt nr 166.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Dzierżoniów – projekt nr 167.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Dzierżoniów – projekt nr 168.

20. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany budżetu miasta na 2020 rok – projekt nr 169.

21. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

22. Interpelacje i zapytania radnych oraz informacja przewodniczącego rady o zgłoszonych interpelacjach, zapytaniach i wnioskach oraz udzielonych odpowiedziach, w tym o braku odpowiedzi terminowych.

23. Wolne wnioski i informacje.

24. Zamknięcie sesji.

Polecane informacje:

 • W obecności Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Czechach Barbary Ćwioro i przedstawicieli Dzierżoniowa ksiądz Zbigniew Czendlik odebrał 19 stycznia Medal za Zasługi dla Miasta Dzierżoniowa. Stało się to podczas mszy odprawianej w partnerskim Lanškroun.

  Medal miasta dla księdza Zbigniewa Czendlika

  W obecności Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Czechach Barbary Ćwioro i przedstawicieli Dzierżoniowa ksiądz Zbigniew Czendlik odebrał 19 stycznia Medal za Zasługi dla Miasta...

  Czytaj dalej
 • Przebudowa dróg na os. Kolorowym, modernizacja ul. Złotej i budowa sieci interaktywnych przejść dla pieszych, to najważniejsze inwestycje drogowe, które Dzierżoniów będzie realizował w 2020 roku.

  Zobacz tegoroczne inwestycje Dzierżoniowa

  Przebudowa dróg na os. Kolorowym, modernizacja ul. Złotej i budowa sieci interaktywnych przejść dla pieszych to najważniejsze inwestycje drogowe, które Dzierżoniów będzie realizował...

  Czytaj dalej
 • Ubiegły rok był wyjątkowo dobry dla finansów Dzierżoniowa. Ze środków unijnych i krajowych miasto zdobyło ponad 10 milionów złotych.

  Dzierżoniów - miliony, które zmieniają miasto

  Ubiegły rok był wyjątkowo dobry dla finansów Dzierżoniowa. Ze środków unijnych i krajowych miasto zdobyło ponad 10 milionów złotych.

  Czytaj dalej
 • Prawie sto pieców węglowych zastąpiono w minionym roku ekologicznym sposobem ogrzewania. To efekt „Programu Małych Ulepszeń” i zmiany ogrzewania w zamian za ulgę w czynszu. Jakie jeszcze działania podejmował Dzierżoniów w walce ze smogiem?

  W Dzierżoniowie ubyło „kopciuchów”

  Prawie sto pieców węglowych zastąpiono w minionym roku ekologicznym sposobem ogrzewania. To efekt „Programu Małych Ulepszeń” i zmiany ogrzewania w zamian za ulgę w czynszu....

  Czytaj dalej

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń

Galerie zdjęć Dzierżoniowa

Pogoda

DzisiajFair10°C

10°C

JutroPartly cloudy14°C