Dzierżoniów

RSSRSS

Przejdź do: E-URZĄD

Logo Unii Europejskiej

MENU

Odliczenia od dochodu i podatku w PIT 37

18-01-2017

Deklaracje PIT 37 składają podatnicy, którzy uzyskali w roku podatkowym dochody za pośrednictwem płatników (na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, renty emerytury itp., nie prowadziły w roku podatkowym działalności gospodarczej) i dochody te są opodatkowane na zasadach ogólnych z zastosowaniem progresywnej skali podatkowej. Rozliczenie PIT 37 pozwala na skorzystanie ze wszystkich rodzajów odliczeń, zarówno od dochodu, jak i od podatku, jeśli tylko spełnimy warunki.

Odliczenie zapłaconych składek

Odliczeniu od dochodu w rozliczeniu PIT 37 podlegają składki:

 • na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe oraz chorobowe potrącone w trakcie roku podatkowego przez płatnika ze środków podatnika,
 • zapłacone przez samego podatnika składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe,
 • zapłacone za granicą, jeśli wymagały tego przepisy o obowiązkowym ubezpieczeniu społecznym obowiązujące w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej. (pod warunkiem istnienia podstawy prawnej do uzyskania informacji podatkowych przez polski organ fiskalny).

Wysokość odliczeń  z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ustala się na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku. W przypadku składek zapłaconych za granicą w walutach obcych, należy przeliczyć je na złotówki (do przeliczenia stosuje się kursu średni walut obcych ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień poniesienia wydatku. Kwoty odliczanych składek nie mogą być wyższe niż wykazany  dochód. za rok podatkowy. Jeśli rozliczamy PIT 37 (który możemy wypełnić na portalu https://pitax.pl/pit-37/ ) wspólnie z małżonkiem, te same zasady dotyczą dochodu i odliczeń małżonka.

Odliczenia wykazane w załączniku PIT/O

Odliczeń  od dochodu można dokonać również z tytułu przysługujących podatnikowi (a także jego małżonkowi) ulg podatkowych. Kwoty należnych odliczeń wykazujemy najpierw w załączniku PIT/O w jego części B.

Podatnik rozliczający PIT 37 może skorzystać ze wszystkich rodzajów ulg, jeśli tylko spełni wymogi określone w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące poszczególnych ulg:

 • wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego IKZE w wysokości przysługującej w danym roku,
 • tzw.ulga rehabilitacyjna, czyli odliczenie przysługujące osobie niepełnosprawnej lub jej opiekunowi z tytułu wydatków na rehabilitację i cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych
 • ulga z tytułu korzystania z sieci internetowej,
 • ulga dla honorowych krwiodawców,
 • darowizny na rzecz organizacji pożytku społeczne
 • darowizny przekazane na kościół,
 • zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Odliczenie kwoty darowizn jest ograniczone do 6% dochodu podatnika. Ograniczenia w wysokości odliczanych darowizn nie mają zastosowania w przypadku darowizn na cele kultu religijnego.

Kwoty odliczeń wykazane w załączniku PIT/O należy przepisać odpowiednio dla podatnika i małżonka w pozycjach 105 i 106 formularza PIT 37(23) obowiązującego do rozliczeń za rok 2016. Nie mogą one przekraczać kwot z pozycji 103 i 104.

Odliczenia z tytułu praw nabytych

W deklaracji PIT 2016 możemy też wpisać przysługujące nam odliczenia z tytułu praw nabytych oraz kontynuacji niezrealizowanych odliczeń wydatków mieszkaniowych. Wykazujemy je w załączniku PIT/D. W części B.1. załącznika wykazujemy ulgę odsetkową, a w części B.3. wydatki mieszkaniowe.

Kwotę przysługującego odliczenia z tytułu ulgi odsetkowej wykazujemy na druku PIt-37 w pozycji 107.

Odliczenie jest ograniczone do kwoty dochodu z poz. 103 po odliczeniu kwoty z poz. 105. Przy wspólnym rozliczeniu małżonków odliczenie nie może przekroczyć sumy kwot z poz. 103 i 104 pomniejszonej o kwoty z poz. 105 i 106.

Odliczenia z tytułu wydatków mieszkaniowych wpisuje się na formularzu PIT 37 poz. 108, 109 i 110 . Wysokość odliczenia ustalona jest według zasad jak wyżej.

W związku z ograniczeniem odliczeń do wysokości dochodu nie zawsze możemy odliczyć wszystkie przysługujące ulgi. Jeżeli nie zdołamy odliczyć wszystkich wydatków mieszkaniowych w rozliczeniu PIT-37 w bieżącym roku, kwota do odliczenia przenosi się na lata następne (wpisujemy ją w poz.110).

Podstawa opodatkowania

Wysokość podatku obliczamy z podstawy opodatkowania stosując odpowiednią stawkę podatku. Podstawę opodatkowania stanowi przychód po odjęciu kwot wszystkich wykazanych odliczeń. Odliczenia zmniejszają kwotę podstawy opodatkowania, a tym samym podatek.

Odliczenia od dochodu w PIT 37.

Osoby rozliczające PIT 37 za rok 2016 mogą od podatku odpisać następujące ulgi:

 • składkę na ubezpieczenie zdrowotne,
 • ulgę na dzieci,
 • ulgę abolicyjną.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne nie odliczamy w pełnej wysokości, lecz tylko w tej części, jaka została opłacona przez płatnika składek. Nie musimy sami jej obliczać, bo znajdziemy na formularzach PIT -11 i PIT- 40A.

Wysokość ulgi prorodzinnej zależy przede wszystkim od liczby dzieci wychowywanych przez podatnika. Przysługuje na dzieci małoletnie oraz  te, które ukończyły 18 rok życia, jeżeli uczą się i nie ukończyły 25 lat.

Rozliczając PIT 2016 możemy też wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), którą chcemy wesprzeć 1% naszego podatku.

Źródło: Telewizja Sudecka


Polecane informacje:

 • Estakada i wiadukt nad ulicą Brzegową, Nowowiejską, rzeką i torami to technologicznie najtrudniejszy moment budowy powstającej już obwodnicy Dzierżoniowa. Te prace widoczne są gołym okiem. Wytyczony jest już także niemal cały przebieg pierwszego etapu obwodnicy.

  Droga, która mocno zmieni Dzierżoniów

  Estakada i wiadukt nad ulicą Brzegową, Nowowiejską, rzeką i torami to technologicznie najtrudniejszy moment budowy powstającej już obwodnicy Dzierżoniowa. Te prace widoczne są...

  Czytaj dalej
 • W Dzierżoniowie zainauguruje swoją działalność turystyczną Młyn Hilberta - powstały w latach 40-tych XIX wieku w oparciu o wykorzystanie energii wodnej. Od 28 kwietnia będzie udostępniony dla odwiedzających.

  Młyn Hilberta otwarty dla turystów

  W Dzierżoniowie zainauguruje swoją działalność turystyczną Młyn Hilberta - powstały w latach 40-tych XIX wieku w oparciu o wykorzystanie energii wodnej. Od 28 kwietnia będzie...

  Czytaj dalej
 • Mieszkańcy wnioskujący o wydanie Dzierżoniowskiej Karty Dużej Rodziny mogą wybierać jej tradycyjną lub elektroniczną formę. Wprowadzenie takiego rozwiązania na urządzenia mobilne to spore ułatwienie. Skorzystają z niego również osoby posiadające już taką kartę.

  Karta dużej rodziny także w telefonach

  Mieszkańcy wnioskujący o wydanie Dzierżoniowskiej Karty Dużej Rodziny mogą wybierać jej tradycyjną lub elektroniczną formę. Wprowadzenie takiego rozwiązania na urządzenia...

  Czytaj dalej
 • SILHOUETTE DCD zyskał największe uznanie mieszkańców Ziemi Dzierżoniowskiej i na koniec Dzierżoniowskich Prezentacji odebrał Smoka Publiczności 2018. W kategorii Przedsiębiorstwo roku zwyciężył Krioesthetic Kriocardio, Debiut Roku trafił do Sensei Sushi Restaurant.

  Smoki biznesu i smoki publiczności 2018

  SILHOUETTE DCD zyskał największe uznanie mieszkańców Ziemi Dzierżoniowskiej i na koniec Dzierżoniowskich Prezentacji odebrał Smoka Publiczności 2018. W kategorii Przedsiębiorstwo...

  Czytaj dalej

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
18
19
20
21
22
23
24

Nadchodzące wydarzenia

Galerie zdjęć Dzierżoniowa

Pogoda

DzisiajCloudy13°C

JutroLight rain showers10°C

Dzierżoniów na Twitterze
Dzierżoniów na Google+
Pokaż panel Facebooka
Dzierżoniów na Facebooku
Pokaż przetargi

Nieruchomości

Zamówienia publiczne