Dzierżoniów

RSSRSS

Przejdź do: E-URZĄD

Logo Unii Europejskiej

MENU

„Jesteśmy dla siebie bliscy” - finał projektu w SP 3

19-12-2018
Integracyjny turniej sportowy był ostatnim elementem realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 3 projektu „Jesteśmy dla siebie bliscy”. Wcześniej młodzież wzięła udział w warsztatach, prelekcjach, żywych lekcjach historii, a także sama angażowała się w liczne działania lokalne. Projekt był realizowany w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”.

Integracyjny turniej sportowy był ostatnim elementem realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 3 projektu „Jesteśmy dla siebie bliscy”. Wcześniej młodzież wzięła udział w warsztatach, prelekcjach, żywych lekcjach historii, a także sama angażowała się w liczne działania lokalne. Projekt był realizowany w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”.

Program „Razem bezpieczniej” z założenia i w praktyce jest kierowany do społeczności lokalnych, które wiedzą najlepiej z jakimi zagrożeniami mają do czynienia na swoim terenie. Głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych,  szczególnie poprzez tworzenie lokalnych systemów bezpieczeństwa. Dotyczą one działań na rzecz bezpiecznej przestrzeni oraz przeciwdziałania patologiom społecznym i przestępczości pospolitej, do których należą działania profilaktyczno-prewencyjne, informacyjne, edukacyjne.

- W dzierżoniowskiej „Trójce” projekt realizowany był pod hasłem „Jesteśmy dla siebie bliscy” i zakładał szeroko rozumianą edukację dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży m. in. z zakresu cyberprzestrzeni , ruchu drogowego, szkodliwości substancji psychoaktywnych oraz patologii społecznych ze szczególnym uwzględnieniem przemocy rówieśniczej, również powodowanej stereotypami i uprzedzeniami – mówi Albina Stefańska, koordynator projektu.

Na całość składało się kilkanaście elementów. Pierwszy z nich to udział w żywej  lekcji historii podczas wycieczki do Auschwitz to była nauka tolerancji, empatii, doskonalenie komunikacji interpersonalnej, skutkiem czego jest podniesienie świadomości do czego doprowadza szeroko rozumiany totalitaryzm, odmienność religijna czy rasowa .

Cykl tych spotkań w formie pogadanek na temat bezpieczeństwa w inernecie uświadomił młodzieży , że w sieci nikt nie jest anonimowy ani bezpieczny, uświadomił również szkodliwość hejtu i języka nienawiści.

Uczniowie klas starszych zorganizowali dla młodszych kolegów ze Szkoły Podstawowej w Tuszynie zabawę, którą długo jeszcze będą pamiętać. W ramach Festynu została przeprowadzona gra terenowa. Miała ona na celu nauczyć uczestników współpracy w grupie oraz wykorzystania talentów i uzdolnień poszczególnych uczestników.  Sporo dobrej zabawy, pozytywnej energii i nauki zasad fair play wniósł sportowy turniej integracyjny, na który zaproszone zostały drużyny z innych szkół podstawowych w Dzierżoniowie.

Step aerobik  - to pełne energii wspólne zajęcia dla rodziców, nauczycieli i uczniów – razem spędzony czas wolny procentował poprawą wzajemnych relacji, poznawaniem się poza sytuacjami formalnymi oraz poprawiał kondycję i sprawność ogólną uczestników. Podobnie było z kursem samoobrony dla rodziców, nauczycieli  i pracowników szkoły. Kurs wyposażył uczestników w podstawowy zakres wiedzy i umiejętności zachowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach – obrony własnej z zachowaniem się zgodnie z obowiązującym prawem.

Szkolenie antyterrorystyczne dla nauczycieli i pracowników szkoły. Podczas szkolenie uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętności zachowania się w okolicznościach kontaktu z terrorystami, zamachem ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji zagrożenia w placówce oświatowej.

Młodzież włączyła się też do ogólnopolskiej akcji propagowania praw dziecka, a jednocześnie praw człowieka. Szczególnie zwrócono uwagę na propagowanie tolerancji wobec odmienności kulturowej, narodowościowej i religijnej. Podczas akcji odbyły się konkursy, prezentacje i wystawa, która propagowała ideę Konwencji Praw Dziecka i Karty Praw Człowieka. Uczniowie uczestniczyli również w warsztatach o ekumenizmie. Wspólnie odwiedzali li kościoły: rzymsko-katolicką katedrę św. Stanisława i Wacława w Świdnicy, protestancki Kościół Pokoju w Świdnicy oraz żydowską Synagogę w Dzierżoniowie. Celem wyjazdów było uwrażliwienie uczniów na pojęcie pokoju, jedności wśród różnych religii, znalezienie wspólnych celów, poglądów oraz dążenie do postawy pełnej tolerancji, szacunku wobec drugiego człowieka.

Polecane informacje:

 • Trwa przebudowa ul. Cichej, Szpitalnej i Okrzei. Największa tegoroczna drogowa inwestycja Dzierżoniowa realizowana jest w taki sposób, aby w jej trakcie zapewniony był dojazd do szpitala i funkcjonujących w jego sąsiedztwie firm.

  Jak dojechać do szpitala i sąsiednich firm?

  Trwa przebudowa ul. Cichej, Szpitalnej i Okrzei. Największa tegoroczna drogowa inwestycja Dzierżoniowa realizowana jest w taki sposób, aby w jej trakcie zapewniony był dojazd do...

  Czytaj dalej
 • Oznakuj swój rower

  Specjalne oznaczenie na spodzie ramy Twojego roweru może pokrzyżować plany złodziejowi w przypadku jego kradzieży. Wystarczy zgłosić ją Sraży Miejskiej. Strażnicy rozpoczynają...

  Czytaj dalej
 • Widok osiedla i drogi osiedlowej

  Duże zmiany pomiędzy Korczaka a SP1

  Rozpoczyna się kolejna inwestycja Dzierżoniowa poprawiająca komunikację i zwiększająca liczbę miejsc parkingowych na osiedlach. Od środy w części Różanego zmieni się organizacja...

  Czytaj dalej
 • Mieszkańcy Dzierżoniowa mogą skorzystać z ulgi przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dotyczy to gruntów pod lokalami mieszkalnymi.

  Grunt na własność – co trzeba wiedzieć?

  Mieszkańcy Dzierżoniowa mogą skorzystać z ulgi przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dotyczy to gruntów pod lokalami mieszkalnymi.

  Czytaj dalej

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
1
2
3
4
6
8
9
10
16
17
18
20
21
22
24
25
30
31

Nadchodzące wydarzenia

Galerie zdjęć Dzierżoniowa

Pogoda

DzisiajFair2°C

JutroCloudy12°C